Back to User profile » Dr Chunhui Jin

Papers published by Dr Chunhui Jin:


Association analysis of polymorphisms in STARD6 and near ECHDC3 in Alzheimer’s disease patients carrying the APOE ε4 Allele

Yin J, Feng W, Yuan H, Yuan J, Wu Y, Liu X, Jin C, Cheng Z

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2019, 15:213-218

Published Date: 11 January 2019

An exploratory study of the association between SORL1 polymorphisms and sporadic Alzheimer’s disease in the Han Chinese population

Zhang F, Liu X, Wang B, Cheng Z, Zhao X, Zhu J, Wang D, Wang Y, Dong A, Li P, Jin C

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015, 11:1443-1448

Published Date: 12 June 2015