Back to User profile » Dr Bailing Wang

Paper published by Dr Bailing Wang:


An exploratory study of the association between SORL1 polymorphisms and sporadic Alzheimer’s disease in the Han Chinese population

Zhang F, Liu X, Wang B, Cheng Z, Zhao X, Zhu J, Wang D, Wang Y, Dong A, Li P, Jin C

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015, 11:1443-1448

Published Date: 12 June 2015