Back to User profile » Dr Shengnan Lian

Paper published by Dr Shengnan Lian:


Lower irritation microemulsion-based rotigotine gel: formulation optimization and in vitro and in vivo studies

Wang Z, Mu HJ, Zhang XM, Ma PK, Lian SN, Zhang FP, Chu SY, Zhang WW, Wang AP, Wang WY, Sun KX

International Journal of Nanomedicine 2015, 10:633-644

Published Date: 14 January 2015