Back to User profile » Dr Jianzhong Zhu

Paper published by Dr Jianzhong Zhu:


An exploratory study of the association between SORL1 polymorphisms and sporadic Alzheimer’s disease in the Han Chinese population

Zhang F, Liu X, Wang B, Cheng Z, Zhao X, Zhu J, Wang D, Wang Y, Dong A, Li P, Jin C

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2015, 11:1443-1448

Published Date: 12 June 2015