Back to User profile » Dr Ioannis Kouroumichakis

Paper published by Dr Ioannis Kouroumichakis:


Occupational chemical burns: a 2-year experience in the emergency department

Touzopoulos P, Zarogoulidis P, Mitrakas A, Karanikas M, Milothridis P, Matthaios D, Kouroumichakis I, Proikaki S, Pavlioglou P, Katsikogiannis N, Constantinidis TC

Journal of Multidisciplinary Healthcare 2011, 4:349-352

Published Date: 3 October 2011