Back to User profile » Dr Kutty Selva Nandakumar

Paper published by Dr Kutty Selva Nandakumar:


Albumin/Globulin Ratio as Yin–Yang in Rheumatoid Arthritis and Its Correlation to Inflamm-Aging Cytokines

Chen Y, Chen Y, Zhao L, He H, Wei L, Lai W, Yuan J, Hong X, Liu L, Wang B, Nandakumar KS, Liu D

Journal of Inflammation Research 2021, 14:5501-5511

Published Date: 27 October 2021