Back to User profile » Drs Hui-hong Zhang

Papers published by Drs Hui-hong Zhang:


Olfactory dysfunction in Alzheimer’s disease

Zou YM, Lu D, Liu LP, Zhang HH, Zhou YY

Neuropsychiatric Disease and Treatment 2016, 12:869-875

Published Date: 15 April 2016