Back to User profile » Prof. Dr. Leszek Pączek

Papers published by Prof. Dr. Leszek Pączek:


Circulating Osteoprotegerin in Chronic Kidney Disease and All-Cause Mortality

Kamińska J, Stopiński M, Mucha K, Pac M, Gołębiowski M, Niewczas MA, Pączek L, Foroncewicz B

International Journal of General Medicine 2021, 14:2413-2420

Published Date: 9 June 2021