Back to User profile » Prof. Dr. Pawel Zawadzki

Paper published by Prof. Dr. Pawel Zawadzki:


Nanoparticles And Human Saliva: A Step Towards Drug Delivery Systems For Dental And Craniofacial Biomaterials

Pokrowiecki R, Wojnarowicz J, Zareba T, Koltsov I, Lojkowski W, Tyski S, Mielczarek A, Zawadzki P

International Journal of Nanomedicine 2019, 14:9235-9257

Published Date: 27 November 2019