Back to User profile » Dr Kai-Chuang Ye

Paper published by Dr Kai-Chuang Ye:


In vivo MRI tracking of iron oxide nanoparticle-labeled human mesenchymal stem cells in limb ischemia

Li XX, Li KA, Qin JB, Ye KC, Yang XR, Li WM, Xie QS, Jiang ME, Zhang GX, Lu XW.

International Journal of Nanomedicine 2013, 8:1063-1073

Published Date: 12 March 2013